ประธานสภาสมาคมสตรีฯ เผย สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานสตรีไทย 1 ส.ค. นี้

26 ก.ค. 2562 เวลา 3:22 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมแถลงจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

ดร.วันดี กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้มีความพิเศษมาก เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทย ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.2562 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 ส.ค.ของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยพระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทยไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สตรีไทยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.2562

พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี” ประธานสมาคมสภาสตรีฯ กล่าว

ประธานสมาคมสภาสตรีฯ กล่าวอีกว่า ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมด้วยกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร้านจิตอาสา 904 และร้านโกลเด้น เพลซ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพของเครือข่ายจากสตรีทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนติดตามรับชมการถ่ายทอดสด “วันสตรีไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.

ด้าน นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงพลังของสตรีไทยซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติ ดังนั้น เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทยจึงร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากองค์กรสตรีทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงพร้อมใจกันจัดงานเพื่อกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด