ต้องเน้น!! เติมหลักสูตร Fake News รู้เท่าทันสื่อ

27 ก.ค. 2562 เวลา 1:58 น.

อังกฤษ ได้ประกาศชัดเจนว่า จะเสริมหลักสูตรศึกษา โดยเพิ่มเติมการเรียนการสอนเรื่อง Internet Safety ในชั้นประถมและมัธยม เริ่มค.ศ.2020 นี้ เพื่อเสริมทักษะแก่เด็ก เยาวชน รู้เท่าทันข่าวลวง ข่าวปลอม

สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า รัฐบาลอังกฤษ ประกาศชัดเจนว่า กรมสามัญศึกษาจัดทำหลักสูตร เผยแพร่เรื่องของ การใช้ออนไลน์อย่างปลอดภัยในโรงเรียน จากหัวข้อที่สอน Confirmation Bias เป็นการเพิ่มทักษะถึงแนวทาง วิธีการรับรู้และตอบสนองต่อ “ข่าวปลอม”Fake News อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ สามารถบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ผิดได้ เนื่องจาก ข่าวปลอมมักเป็นเรื่องเท็จ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง หรือมีความจริงบางอย่าง แต่ข้อเทจจริงยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง หรืออาจเป็นการเขียนที่เกินจริง

โดยในเนื้อหาข่าวปลอม ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชน กังวลว่า เด็กๆ ที่เห็นข่าวปลอมมากมาย จนไม่รู้ว่าอะไรจริง อะไรไม่ใช่ จะนำไปสู่การสร้างความเสียหายได้ ไม่ทางใดทางหนึ่ง ภาครัฐต้องให้ความสำคัญการเรียนรู้คู่กับการมีสุขภาพจิตที่ดี  โดยล่าสุด มีตัวอย่างข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดความเข้าในผิด เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ในสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ที่เลือกรับการฉีดวัคซีน

 

ต้องเน้น!! เติมหลักสูตร Fake News รู้เท่าทันสื่อ

https://www.bbc.co.uk/newsround/48988778

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด