ไม่มีข้อพิสูจน์!! อาหารอุ่นด้วย “ไมโครเวฟ” ไม่ทำให้เป็น “มะเร็ง”

27 ก.ค. 2562 เวลา 2:13 น.

มีปัญหาจากความเข้าใจและความเชื่อผิดๆ ว่า การใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหาร มีความเสียงจากคลื่นในเตาไมโครเวฟ ทำให้เกิดปฏิกิริยา กับอาหารเสี่ยงเป็นมะเร็งได้

สอบถามเรื่องนี้ นพ.อากาศ  พัฒนาเรืองไล ชี้แจงว่า ทางการแพทย์ยังไม่มีข้อมูลยันยันว่าอาหารอุ่นจากเตาไมโครเวฟเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคมะเร็ง แม้แต่องค์การอนามัยดลก  ทั้งนี้ การทำงานของไมโครเวฟแตกต่างจากการใช้เตาแก๊ส เตาฟืนที่ใช้หลักแผ่นความร้อนจากหม้อ กระทะเข้าสู่ภายในอาหาร ขณะที่หลักการทำงานของไมโครเวฟ เข้าสู่ภายใน ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลน้ำในอาหารให้สั่นสะเทือน จนเกิดความร้อน อาหารสุกตามระยะเวลา

นพ.อากาศ อธิบายอีกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับคลื่นรังสี จึงไม่มีประเด็นเรื่องรังสีตกต้างในอาหาร อย่าเข้าใจสับสนระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับคลื่นรังสี แสงที่เห็นในเตาไมโครเวฟเป็นแค่แสงสว่างในตู้เฉยๆ อาหารที่ผ่านการอุ่นจากคลื่นแม่เหล็กในไมโครเวฟ ไม่ทำให้เสียคุณค่าทางอาหาร ยังช่วยรักษาคุณค่าอาหารมากกว่าการต้มในน้ำหรือทอดด้วย

“อุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟมีข้อควรระวังอยู่บ้างคือ อย่าตั้งเวลานานจนอาหารไหม้เกรียม ทำให้เกิดัอนตายได้ และระมัดระวังภาชนะที่ใช้ับรรจุอาหารอาจก่อให้เกิดประกายไฟจนเสียหายขึ้นได้เช่นกัน”

ไม่มีข้อพิสูจน์!! อาหารอุ่นด้วย “ไมโครเวฟ” ไม่ทำให้เป็น “มะเร็ง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด