svasdssvasds

กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชนเกินครึ่งไม่คาดหวัง รัฐบาลประยุทธ์ 2/1 บริหารงานประเทศ

ประชาชนร้อยละ 58 ไม่คาดหวังบริหารบ้านเมืองรัฐบาลประยุทธ์ 2/1 โดยอยากให้เร่งแก้ปัญหาปากท้อง

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ หรือ รัฐบาลประยุทธ์ 2/1” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,176 คน พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ เฉลี่ยในภาพรวม 4.52 คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด 4.80 คะแนน รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.67 คะแนน และด้านเศรษฐกิจ 4.18 คะแนน

อย่างไรก็ตามประชาชน ร้อยละ 41.5 ระบุว่า ค่อนข้างคาดหวังถึงคาดหวังมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ ขณะที่ร้อยละ 58.5 ระบุว่า ไม่ค่อยคาดหวังถึงไม่คาดหวังเลย ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ 2/1 แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดร้อยละ 75.9 คือ ปัญหาค่าครองชีพของแพง รองลงมาร้อยละ 61.3 คือปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และร้อยละ 50.8 คือปัญหาภัยแล้ง

กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชนเกินครึ่งไม่คาดหวัง รัฐบาลประยุทธ์ 2/1 บริหารงานประเทศ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด