svasdssvasds

ในหลวง - ราชินี เสด็จสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

ในหลวง - ราชินี เสด็จสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ 27 ก.ค.62 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงเปิด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยการนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ เฝ้ารับเสด็จ

ในหลวง - ราชินี เสด็จสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

“อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมขนาด 29 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 225,752.25 ตารางเมตร นับเป็นอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ซึ่งมีความหมายว่า “อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์”

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ยังรวมบริการต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามอาคารต่างๆ มาไว้ในอาคารเดียวกัน ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลายอาคารเหมือนเมื่อก่อน เช่น การย้ายผู้ป่วยที่กระจัดกระจายตามตึกต่างๆ เข้ามาพักที่หอผู้ป่วยในอาคารนี้ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 1,369 เตียง และมีส่วนสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยใน (In patient) แบบครบวงจร (One-Stop Service) ซึ่งภายในอาคารประกอบด้วยห้องสำคัญต่างๆ อาทิ ห้องผ่าตัดรวม 62 ห้อง สำหรับทุกสาขาวิชา ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก(MRI) ห้องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan) รวมถึงห้องผ่าตัดระบบประสาทสมองมีเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กพร้อมขณะผ่าตัดเพื่อตรวจดูรอยโรคที่อยู่ในเนื้อสมอง ห้องผ่าตัด Integrated ที่มีอุปกรณ์ควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ ภายในห้องผ่าตัดสามารถถ่ายทอดและสอนไปยังห้องประชุมในโรงพยาบาลและต่างประเทศได้ ห้องผ่าตัด Hybrid สามารถผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่หรือผ่าตัดสอดสายเพื่อการรักษา (Intervention surgery) ห้องผ่าตัด Robotic เป็นการผ่าตัดที่ใช้แขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทำให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำและสงวนเนื้อเยื่อที่ไม่จำเป็นต้องตัดหรือตัดแล้วเกิดผลเสียกับผู้ป่วย เป็นต้น และยังมีพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยและญาติให้สามารถทำกิจกรรม ปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อถึง 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

ในหลวง - ราชินี เสด็จสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

นอกจากนี้ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ยังมีระบบป้องกันอัคคีภัย ผนังอาคารมีความหนาเป็นพิเศษ มีประตูกันไฟและควัน และช่องทางหนีไฟในส่วนของโซนต่างๆ กั้นด้วยผนังที่ทำจากแผ่นป้องกันความร้อน มีห้องควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV ในทุกชั้นทุกจุดกว่า 1,237 ตัว ซึ่งจะทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากขึ้น มีระบบลิฟต์ลำเลียงผู้ป่วย ลิฟต์กลุ่มงานบริการ ลิฟต์กลุ่มบุคคลทั่วไป แพทย์ พยาบาล และลิฟต์สำหรับขนส่งสิ่งสกปรก ดังนั้น อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จึงได้รับโล่รางวัล BSA Building Safety Award 2019 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ PLATINUM จากโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (The Building Inspectors Association)

ในหลวง - ราชินี เสด็จสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

นอกจากนี้ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ที่มีความเพียบพร้อมตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัย และครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ด้วยการบริการรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็ว และประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็น “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” ที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมอบให้กับประชาชนคนไทยทุกชนชั้น

ในหลวง - ราชินี เสด็จสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ในหลวง - ราชินี เสด็จสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ในหลวง - ราชินี เสด็จสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด