ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย"

27 ก.ค. 2562 เวลา 10:35 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ตำรวจน้ำ กอง 9 จัดกิจกรรม ในโครงการ"จิตอาสบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ อ่าวนางแลนด์มาร์ค ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย"

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แทน มาเป็นประธานร่วม พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยในพิธี ประธานได้กล่าว.. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัคร สมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อปลุกจิตสำนึกการทำความดีการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง นั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ในวันนี้ เป็นที่นยินดียิ่ง ที่ประชาชนจิตอาสาจังหวัดกระบี่ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชายหาด นพรัตน์รารา ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญยังเป็นการสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญใน การรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่

ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย"

พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน. และในฐานะวิทยากร จิตอาสา904 รุ่นที่ 2/61 นำคณะวิทยากรจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม ร่วมเก็บขยะในทะเล ทำความสะอาดพื้นที่ชายหาด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชายหาด ประชาชนชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมด้วยความสามัคคี พื้นที่มีความสะอาด เรียบร้อย ทุกคนปลอดภัย และรู้สึกดีและมีความสุขที่ได้ทำงาน

ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย" ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย" ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย" ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย" ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย" ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย" ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย" ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด