"เพื่อไทย" โว อภิปรายเข้าเป้า เปิดแผลรัฐบาลได้ แม้จะถูกรบกวนจากฝ่ายรัฐบาล

28 ก.ค. 2562 เวลา 5:09 น.

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย คุยโว ! พรรคฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาลได้ดี แม้จะถูกรบกวนจากฝ่ายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง แต่ก็สามารถเปิดแผลรัฐบาลให้ประชาชนเห็นได้

นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงหลังการอภิปรายนโยบายรัฐบาลว่า ฝ่ายรัฐบาลพยายามใช้ข้อบังคับเพื่อระงับยับยั้งการอภิปรายไม่ให้การอภิปรายมีความต่อเนื่อง เนื้อหาสาระขาดไปแม้จะเจอปัญหาอุปสรรค เจอยุทธวิธีในการระงับยับยั้ง แต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ การอภิปรายของฝ่ายค้านซึ่งเตรียมตัวมาดี

"เพื่อไทย" โว อภิปรายเข้าเป้า เปิดแผลรัฐบาลได้  แม้จะถูกรบกวนจากฝ่ายรัฐบาล

ทำให้การถ่ายทอดข้อมูลข้อเท็จจริงแต่ละคนแต่ละเรื่องแต่ละด้านเข้าเป้าทำให้การรับรู้ของประชาชนทราบถึงข้อบกพร่อง โดยเฉพาะจุดอ่อนของการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่ามี 2 ประเด็น ในเรื่องความเหมาะสม คุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะ คนที่มาดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า ยังมีข้อบกพร่องอย่างไร

"เพื่อไทย" โว อภิปรายเข้าเป้า เปิดแผลรัฐบาลได้  แม้จะถูกรบกวนจากฝ่ายรัฐบาล

ส่วนการขับเคลื่อนนโยบาย ฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายชี้ให้เห็นถึงความเลื่อนลอย จับต้องไม่ได้ ของนโยบายซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ได้สะท้อนความเชื่อมั่นโดยเฉพาะการชี้แจงของรัฐบาลว่าให้การชี้แจงนโยบายของสอบตก รัฐบาลจะต้องรับรู้รับทราบ ต่อความไม่มั่นใจดังกล่าว

"เพื่อไทย" โว อภิปรายเข้าเป้า เปิดแผลรัฐบาลได้  แม้จะถูกรบกวนจากฝ่ายรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด