ไม่รอ! คนกรุงฯอยากเปลี่ยนผู้ว่าฯ - จี้เลือดใหม่ปีนี้

02 ส.ค. 2562 เวลา 2:50 น.

บ้านสมเด็จโพลล์ เผยคนกรุงฯ อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ปี 62 ผลสำรวจ "หญิงหน่อย" คะแนนนำลิ่วมาที่ 1 ขณะที่ชัชชาติตามมาเป็นที่ 2

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

บ้านสมเด็จโพลล์ เผยคนกรุงฯ อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ปี 62 ผลสำรวจ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าบุคคลที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุด อันดับที่หนึ่ง คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 21.3 อันดับที่สองคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 20.8 อันดับที่สามคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 16.3 อันดับที่สี่คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 14.8 และอันดับที่ห้าคือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 8.7

บ้านสมเด็จโพลล์ เผยคนกรุงฯ อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ปี 62 ผลสำรวจ

ไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์