svasdssvasds

โคราช แหล่งเลี้ยงสุกรอันดับ 1 ภาคอีสาน สั่งคุมเข้มป้องกันอหิวาต์สุกรระบาด

โคราช แหล่งเลี้ยงสุกรอันดับ 1 ภาคอีสาน สั่งคุมเข้มป้องกันอหิวาต์สุกรระบาด

ผู้ว่าฯโคราช สั่งคุมเข้มป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้แพร่ระบาด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เลี้ยงและส่งขายสุกรมากที่สุดในภาคอีสาน หวั่นกระทบสุกรเลี้ยง 4.4 แสนตัวในพื้นที่

วันนี้ (16 ก.ย.) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่ห้องประชุมโรงแรมจอมสุรางค์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ,ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตสุกรในเขตจังหวัดนครราชสีมา ,เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจากทุกอำเภอ ,ตัวแทนผู้ประกอบการโรงชำแหละที่ถูกกฎหมายและผู้จำหน่ายเนื้อสุกร รวม 399 ราย เข้าร่วมซักซ้อมแผน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า พบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,กัมพูชา และประเทศเมียนมา จึงต้องมาตรการเฝ้าระวังรับมือไว้ เนื่องจากหากเกิดการระบาด อัตราการป่วยสูงถึง 100% และอัตราการตาย เกือบ 100% ซึ่งจะนำความสูญเสียมหาศาลมาให้ผู้เลี้ยงผู้ประกอบการ และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ติดต่อสู่คน แต่จะติดต่อเฉพาะในสุกรด้วยกันเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรค แต่ทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเตรียมการรับมือกับโรคดังกล่าว

โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดในภาคอีสานและเลี้ยงมากสุดเป็นอันดับต้นๆ 1 ใน 10 ของประเทศ มีประชากรสุกร ราว 441,000 กว่าตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยง 6,627 ราย เป็นผู้เลี้ยงรายย่อยประมาณ 6,600 กว่าราย และเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรขนาดกลางและขนาดรายใหญ่ อีก 118 รายหรือ 118 ฟาร์ม

ซึ่งทั้ง 118 ฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานGAPทั้งหมด มีโรงเชือดสุกร 48 แห่ง และมีอัตราการเชือดสุกรประมาณ 4,000 ตัวต่อวัน รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายสุกรออก มากกว่าการเคลื่อนย้ายเข้า จึงถือว่าจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งกระจายสุกรไปยังที่ต่างๆ มากกว่าจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคและกระจายการแพร่ระบาดออกไปได้ง่าย

ทางกรมปศุสัตว์จึงสั่งการไปยังด่านชายแดนให้เข้มงวดตรวจตราซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรทุกรูปแบบที่จะเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือระดับจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ในวันนี้ จังหวัดนครราชสีมาจึงซักซ้อมแผนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นพิเศษ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดอย่างเต็มที่

related