Alive lifestyle กรุงเทพมหานคร ข่าว ข่าวภาคกลาง

4-5 พ.ย.สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพ-นนทบุรี เปิดบริการปกติ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในวันที่ 4- 5 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ อิมแพค เมืองทอง จังหวัดนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สถานบริการในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยนัดหมายผ่าตัด นัดหมายตรวจพิเศษ สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ