4-5 พ.ย.สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพ-นนทบุรี เปิดบริการปกติ

1 พ.ย. 2019 เวลา 10:52 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในวันที่ 4- 5 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ อิมแพค เมืองทอง จังหวัดนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สถานบริการในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ

โดยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยนัดหมายผ่าตัด นัดหมายตรวจพิเศษ สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด