มข.สร้างเครื่องวัดฝุ่นจิ๋วพกพา ต้นแบบประเทศ มอบให้สิ่งแวดล้อมภาค10

15 พ.ย. 2562 เวลา 8:13 น.

ม.ขอนแก่น จัดทำเครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM มอร์นิเตอร์ มอบให้กับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 5 จังหวัด อีสานเพื่อใช้ในการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และฝุ่นขนาดเล็กพกพาในรถยนต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62 ที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบเครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM มอร์นิเตอร์ เครื่องแรกของประเทศไทย ให้กับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวัดฝุ่นในพื้นที่ต่างๆ 5 จังหวัด

มข.สร้างเครื่องวัดฝุ่นจิ๋วพกพา ต้นแบบประเทศ มอบให้สิ่งแวดล้อมภาค10

รศ. พญ. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย หัวหน้าโครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ กล่าวว่า โครงการฯ นี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ ได้ร่วมมือกันจัดทำเครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM มอร์นิเตอร์ขึ้น เพราะพบว่ามลภาวะสิ่งแวดล้อมอากาศ ดิน และน้ำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในปัจจุบัน จึงมีการทำเครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM มอร์นิเตอร์ขึ้นมา เพื่อมาใช้ประโยชน์ในการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีอัตราต่อการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคไต

มข.สร้างเครื่องวัดฝุ่นจิ๋วพกพา ต้นแบบประเทศ มอบให้สิ่งแวดล้อมภาค10

ด้าน ดร. ชวิศ ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ได้พัฒนาการเชื่อมต่อของเครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM มอร์นิเตอร์ เป็นระบบที่วัดดัชนีคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองในระบบแอพพลิเคชั่นในมือถือ และรูปแบบที่ติดตั้งบนรถเพื่อใช้ในการตรวจวัดฝุ่นไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วในเครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM มอร์นิเตอร์

มข.สร้างเครื่องวัดฝุ่นจิ๋วพกพา ต้นแบบประเทศ มอบให้สิ่งแวดล้อมภาค10

สำหรับหลักการทำงาน เครื่องดังกล่าวใช้ระบบ Sensor ตรวจจับฝุ่นละอองในบรรยากาศและรายงานผลแบบ real time ส่งสัญญาณผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น โดยเป็นการทดลองการเก็บข้อมูล เพื่อสามารถนำข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มาวิเคราะห์ผลกระทบและแจ้งเตือนระดับพื้นที่ในจุดที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงไม่ปลอดภัย และจุดที่มีความปลอดภัยในการทำกิจกรรมของประชาชนต่อไป

มข.สร้างเครื่องวัดฝุ่นจิ๋วพกพา ต้นแบบประเทศ มอบให้สิ่งแวดล้อมภาค10

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด