ข้าราชการเฮ รับเงินเดือนเร็วส่งท้ายปี เข้าบัญชีก่อนปกติ 3 วัน

3 ธ.ค. 2019 เวลา 10:04 น.

ไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือน กรมบัญชีกลางแจ้งทุกส่วนราชการจ่ายเงินเดือนก่อนกำหนด 27 ธ.ค. นี้ รับหยุดปีใหม่

กรมบัญชีกลางออกหนังสือเวียน ลงวันที่ 28 พ.ย. 62 ถึงปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินเดือน

โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรีได้มีติ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ในปีพ.ศ.2562 จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ( KO ) เดือนธันวาคม จากเดิมวันที่ 30 ธ.ค. 2562 เป็นวันที่ 27 ธ.ค. 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด