พะเยา ภัยแล้งลาม พื้นที่การเกษตร เสียหายกว่า 1.2 แสนไร่

21 ม.ค. 2563 เวลา 5:24 น.

ปภ.พะเยา เผยสถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ทำให้พื้นที่ทางการเกษตร เสียหายรวมกว่า 120,000 ไร่ ขอความร่วมมือปลูกพืชน้ำน้อย งดจ่ายน้ำในกว๊านพะเยา เพื่อสำรองใช้ถึงเดือนกรกฎาคม

ภัยแล้ง - วันที่ 21 ม.ค. 2563 นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพะเยาว่า สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพะเยา ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ประกาศให้พื้นที่ ต.แม่กา และต.จำป่าหวาย อ.เมือง จำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มเติม

 ปภ.พะเยา เผยสถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ทำให้พื้นที่ทางการเกษตร เสียหายรวมกว่า 120,000 ไร่ ขอความร่วมมือปลูกพืชน้ำน้อย งดจ่ายน้ำในกว๊านพะเยา เพื่อสำรองใช้ถึงเดือนกรกฎาคม

โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 139 หลังคาเรือน พื้นที่เสียหาย 2,579 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง และฟักทอง ทำให้ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีพื้นที่ประสบภัยแล้งรวม 6 อำเภอ 80 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 120,000 กว่าไร่ หลายหน่วยงานกำลังเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อจ่ายเงินชดเชยและช่วยเหลือต่อไป

 ปภ.พะเยา เผยสถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ทำให้พื้นที่ทางการเกษตร เสียหายรวมกว่า 120,000 ไร่ ขอความร่วมมือปลูกพืชน้ำน้อย งดจ่ายน้ำในกว๊านพะเยา เพื่อสำรองใช้ถึงเดือนกรกฎาคม

 ปภ.พะเยา เผยสถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ทำให้พื้นที่ทางการเกษตร เสียหายรวมกว่า 120,000 ไร่ ขอความร่วมมือปลูกพืชน้ำน้อย งดจ่ายน้ำในกว๊านพะเยา เพื่อสำรองใช้ถึงเดือนกรกฎาคม

นอกจากนี้หลายฝ่ายได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และงดจ่ายน้ำในกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญเพื่อเก็บไว้อุปโภค บริโภคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยปัจจุบันกว๊านพะเยามีปริมาณน้ำประมาณ 57% หรือคิดเป็น 31 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนหรือกลางเดือนกรกฎาคม

 ปภ.พะเยา เผยสถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ทำให้พื้นที่ทางการเกษตร เสียหายรวมกว่า 120,000 ไร่ ขอความร่วมมือปลูกพืชน้ำน้อย งดจ่ายน้ำในกว๊านพะเยา เพื่อสำรองใช้ถึงเดือนกรกฎาคม