svasdssvasds

ไอคอนสยาม ยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ไอคอนสยาม  ยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

27 มกราคม 2563 - จากสถานการณ์ความกังวลกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งนี้ จากมาตรการเฝ้าระวังพื้นฐานที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้มีอาการผิดปกติใดๆไอคอนสยาม

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟวอรี่ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของลูกค้า ตลอดจนพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้เพิ่มระดับมาตรการฝระวังและป้องกันระดับสูงสุด โดยเพิ่มจุดคัดกรอง

ด้วยเครื่องสแกนวัดคุณหภูมิ พร้อมบริการจล ล้างมือกว่า 300 จุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ไอคอนสยาม  ยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ไอคอนสยาม  ยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ไอคอนสยาม  ยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ไอคอนสยาม  ยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ไอคอนสยาม  ยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด