ข่าว

ขั้นตอน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า วิธีลงทะเบียนรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า วิธีลงทะเบียนรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 โดยมีวงเงินสำหรับมาตรการเยียวยานี้กว่า 3 หมื่นล้านบาท

สำหรับ ขั้นตอนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือแบบที่ 1 ประชาชนสามารถลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัดเปิดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแบบที่ 2 คือผ่านแอพพลิเคชั่น แสกน QR CODE ตรวจสอบสิทธิ์ dmsxupload.pea.co.th/cdp/ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 25 มี.ค. 2563 และจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563

เฟซบุ๊ก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ขั้นตอนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า (สำนักงานการไฟฟ้า)

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
2. กรอกชื่อ-นามสกุล
3. กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า ณ สำงานไฟฟ้านครหลวง-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูลถูกต้องรับเงินคืนตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

วิธีลงทะเบียนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ผ่านแอพ การไฟฟ้า pea.co.th

https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/