กรุงเทพมหานคร ข่าว

ประกาศกรมการขนส่งทางราง ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ขึ้นรถไฟ รถไฟฟ้า ต้องสวมหน้ากากฯ

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ลงนามในคำสั่งประกาศกรมการขนส่งทางราง ขึ้นรถไฟ รถไฟฟ้า ต้องสวมหน้ากากฯ เริ่มวันที่ 25 มี.ค.

วันที่ 24 มี.ค. 63 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ลงนามในคำสั่งประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องข้อแนะนำในการปฎิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2

ประกาศดังกล่าวจะกำหนดบังคับให้ผู้โดยสารที่จะใช้บริการสาธารณะทางรางทุกคน ก่อนใช้บริการระบบราง ทั้ง รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้า ประกอบด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รวมถึงรถไฟฟ้าบีทีเอส ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จะต้องให้ผู้โดยสารทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้ามาใช้บริการ โดยผู้ประกอบการรถไฟและรถไฟฟ้าจะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดหาหน้ากากมาจำหน่ายราคาประหยัด ให้ผู้โดยสารที่ไม่มีหน้ากาก สามารถซื้อก่อนเข้าใช้บริการได้