Spring News

ประกันสังคม เช็คสิทธิประกันสังคม ลงทะเบียน www.sso.go.th

26 มี.ค. 2563 เวลา 5:29 น. 4.9k

www.sso.go.th ประกันสังคม เช็คสิทธิประกันสังคม ลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะผู้ประกันตน ม.33, ผู้ประกันตนมาตรการ 39 หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 40 เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาล่าสุด กรอกข้อมูลส่วนบุคคลก่อนใช้งาน

ประกันสังคม เช็คสิทธิประกันสังคม ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมข้อมูล รับเงินเยียวยา 5,000 ยื่นประกันสังคมออนไลน์โควิด19 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คํานวณ มาตรา 33 มาตรา 40 สอบถามโทร 1506

 

เว็บไซต์ www.sso.go.th เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถ ตรวจสอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ เปลี่ยนสถานพยาบาล พร้อมข่าวประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือโควิด รับเงินเยียวยา 5,000 เพียงลงทะเบียนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

เช็คประกันสังคม เว็บไซต์ sso.go.th

  • กดเข้าระบบสมัครสมาชิกประกันสังคม
  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • เบอร์โทรศัพท์ของเรา
  • ใส่ข้อมูล ชื่อ นามสกุล วันเกิด อีเมล
  • ตั้งรหัสผ่านเองได้ 6 อักษร

 

 

ลงทะเบียน เช็คสิทธิ ประกันสังคม www.sso.go.th/wpr/main/login

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด