svasdssvasds

กัลฟ์ มอบเงินสนับสนุน 5 ลบ.ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ รับมือผู้ป่วยโควิด 19

กัลฟ์ มอบเงินสนับสนุน 5 ลบ.ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ รับมือผู้ป่วยโควิด 19

กัลฟ์ มอบเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เสริมสร้างความพร้อมให้กับโรงพยาบาลตำรวจ รับมือผู้ป่วยโควิด 19

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULFอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมระบบผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง จำนวน 8 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับโรงพยาบาลตำรวจ ในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทนนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวว่า ท่ามกลางการเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ความพร้อมทางด้านสาธารณสุข และทางการแพทย์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

โดยกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ ด้วยการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกภาคส่วน ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ เพื่อยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และหวังว่าความร่วมมือของทุกคนจะช่วยให้ผ่านวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้ในเร็ววัน

ด้านพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เงินบริจาคที่ได้มาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลตำรวจและคนไข้อย่างแน่นอน เพราะทางมูลนิธิฯ สามารถนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้

สำหรับภาพรวมการตั้งด่านคัดกรองรอบพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นไปด้วยดี ประชาชนให้ความร่วมมือ โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าอย่างเพียงพอ เพราะตำรวจต้องทำงานสัมผัสและใกล้ชิดกับประชาชน นอกจากนี้ขอประชาชนให้ความร่วมมือวัดอุณหภูมิ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ และฟังข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถืออยู่เสมอ

ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูล นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลตำรวจรับคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว 33 คน  เป็นตำรวจ 24 คน  ประชาชนทั่วไป 9 คน ในจำนวนนี้มีคนไข้อาการหนักอยู่ในไอซียู 7 คน 

ถ้ารพ.ตำรวจไม่แยกพื้นที่คนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกจากพื้นที่คนไข้เดิม ก็อาจจะลามติดไปทั้งโรงพยาบาลได้  ซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจมีแผนที่วางไว้นานแล้วว่าจะปิด 1 อาคาร คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และใช้เป็นที่ใช้รักษาคนไข้โควิดโดยเฉพาะ แต่อาคารนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ทันที ต้องปรับปรุงให้เป็นห้องความดันลบ เพื่อให้ควบคุมการติดเชื้อได้  จึงต้องมีการย้ายคนไข้ออกก่อนทั้งตึก ซึ่งตอนนี้ได้ย้ายออกหมดแล้ว  และกำลังปรับปรุงพื้นที่และห้องต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อ และต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมเนื่องจากห้องเดิมที่มีไม่ใช่ห้องไอซียู

โรงพยาบาลตำรวจจึงต้องจัดซื้อเครื่องมือเพิ่ม เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดสัญญาณชีพ และเครื่องมืออื่นๆ ถ้าการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ จะมีเตียงทั้งหมด 150 เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งอาการหนักและอาการไม่หนัก  คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือน ถึงจะแล้วเสร็จ

“ในส่วนบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ที่ช่วยบริจาคเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ ทางโรงพยาบาลตำรวจจะนำมาใช้สำหรับอาคารที่กำลังปรับปรุงรองรับผู้ป่วยโควิดนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวกำลังเป็นที่ต้องการ และคาดว่าจะต้องใช้เป็นจำนวนมาก เพราะคนไข้กลุ่มนี้เริ่มเข้าไอซียู และอาจจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต” พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูล กล่าว

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท กัลฟ์ ได้มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้ว 29 ล้านบาท แบ่งเป็นบริจาค คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 20 ล้านบาท ,โรงพยาบาลราชวิถี 4 ล้านบาท  ,สถาบันบำราศนราดูร 4 ล้านบาท และสถาบันโรคทรวงอก 1 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

related