Breaking การเมือง

“พรเพชร”อยากเห็นความเป็นธรรม “เกิดกับคนถูกกลั่นแกล้ง”

วันที่ 5 ก.ค.60–ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ร่างกฎหมาย ป.ป.ช. ก้าวใหม่แห่งการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริต" ระบุ ต้องการเห็นขบวนการสร้างความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกกลั่นแกล้ง  การพิจารณาคดีที่มีความรวดเร็วและเป็นธรรม

Ponpet

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "ร่างกฎหมาย ป.ป.ช. ก้าวใหม่แห่งการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริต" จัดโดยคณะกรรมาธิการการเมือง สนช. พร้อมกล่าวว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กร อิสระที่มีความสำคัญ มุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ การทำหน้าที่จะคล้ายกึ่งตุลาการ กึ่ง พนักงานสอบสวน ค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อชี้มูลความผิด บทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. จึงมีมาก และสิ่งที่เป็นปัญหา ใหญ่คือจะทำอย่างไรให้สำนวนของ ป.ป.ช. ดำเนินการแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ร่วมสัมมนาจะได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องของกฎหมายที่จะทำให้ป.ป.ช. มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่า ต้องการให้มีขบวนการให้ความเป็นธรรมแก่คนที่ถูกกลั่นแกล้ง โดนร้องเรียน โดยไม่เป็นธรรม และมีขบวนการจัดการกับคนที่ร้องเรียนโดยไม่มีสาระ ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ไม่ใช่ว่าไม่รับคำร้องเรียนแต่จะต้องดำเนินการให้รวดเร็วและมีความเป็นธรรม

Ponpet-1

ทั้งนี้ภายในงานสัมมนา จะมีการอภิปราย "ร่างกฎหมาย ป.ป.ช.ก้าวใหม่แห่งการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริต" โดย พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายวินัย ดำรงมงคลกุล รองอัยการสูงสุด และนายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง และจะมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ อาทิ การทำงานเชิงบูรณาการระหว่าง ป.ป.ช. กับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ กลไกใหม่ ๆ การพัฒนาองค์กร อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการทำให้องค์กรปราบปรามการทุจริตมีความเป็นสากล และอื่นๆ โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาของ สนช. ต่อไป