Spring News

หัวเว่ย ส่งนวัตกรรม 5G และ AI ช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

14 เม.ย. 2563 เวลา 2:32 น. 7

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือกับ หัวเว่ย ใช้นวัตกรรม 5G และ AI เพิ่มศักยภาพการตรวจและดูแลผู้ป่วย ให้โรงพยาบาลศิริราชได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด) ส่งมอบโซลูชันผู้ช่วย AI ผสานพลังเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เพื่อใช้รายงานผลตรวจโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราชได้อย่างอัตโนมัติ รวดเร็ว และแม่นยำ ผ่านเครือข่ายความเร็วสูง เสริมพลังแพทย์ไทยในการรับมือสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ได้อย่างมีศักยภาพ

หัวเว่ย ส่งนวัตกรรม 5G และ AI ช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึง  ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผสานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ ทั้ง 5G, AI, Big Data และบริการ Cloud โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี 5G ที่จะพลิกโฉมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีความรวดเร็ว ความแม่นยำ และชาญฉลาด ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างคล่องตัว สามารถติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล ลดการใช้ทรัพยากร อีกทั้งช่วยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีอันล้ำสมัย มาใช้เพื่อบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการในภารกิจเร่งด่วนของประเทศในการดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงเวลาสำคัญครั้งนี้ได้

ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การตรวจผู้ป่วยที่เป็นหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) นับเป็นวิธีหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาในผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งในผู้ป่วยบางรายอาจต้องตรวจซ้ำ และเปรียบเทียบอ่านผลภาพการตรวจหลายครั้ง เทคโนโลยี AI จะช่วยให้แพทย์นำมาใช้วินิจฉัยผลตรวจ CT ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาเพียง 25 วินาทีต่อ 1 เคส จึงลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ไทยได้เป็นอย่างมาก ที่สำคัญ ความเร็วในการส่งข้อมูลของเครือข่าย 5G จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือสถานการณ์ในขณะนี้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ติดตามอาการและเก็บข้อมูลคนไข้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย

หัวเว่ย ส่งนวัตกรรม 5G และ AI ช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมหลายรายต่างช่วยกันติดตั้งเครือข่าย 5G เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลในเครือข่ายโรงพยาบาล และบริการด้านการแพทย์ หัวเว่ยในฐานะองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีและเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย จึงต้องการเสริมศักยภาพให้แก่แพทย์ไทย โดยโซลูชันผู้ช่วย AI จาก HUAWEI CLOUD และเทคโนโลยี 5G ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค การปฏิบัติการ และการติดต่อประสานงานในโรงพยาบาลศิริราช อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงในภาคสาธารณสุขของประเทศไทย ยกระดับคุณภาพงานบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี Cloud ขึ้นไปอีกขั้น

หัวเว่ย ส่งนวัตกรรม 5G และ AI ช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

โซลูชันผู้ช่วย AI บนเทคโนโลยีของ HUAWEI CLOUD เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างหัวเว่ย และ เอชวายเมดิคัล (HY Medical) ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์รูปภาพทางการแพทย์ โดยผสานคอมพิวเตอร์วิทัศน์เข้ากับการเรียนรู้เชิงลึก

เทคโนโลยีดังกล่าวจะใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์รูปภาพทางการแพทย์เพื่อแยกแยะระหว่างจุดขาวพร่าในปอด (ground glass opacities - GGOs) จำนวนมาก กับการรวมตัวกันของเนื้อปอด (consolidation) แล้ววิเคราะห์ผลเชิงปริมาณจากผลการตรวจ CT ปอดผู้ป่วย สามารถวิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาเพียง 25 วินาทีต่อ 1 เคส

ช่วยให้แพทย์ระบุได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นว่าเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในระยะเริ่มต้น ระยะลุกลาม หรือระยะรุนแรง โดยโรงพยาบาลในประเทศจีนกว่า 20 แห่ง ใช้ตรวจภาพเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้กว่า 20,000 ภาพ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด 19 กว่า 4,000 ราย

ระบบมีอัตราความแม่นยำในการวินิจฉัยสูงถึง 96 เปอร์เซ็นต์ และได้รับคะแนน DICE score ซึ่งเป็นค่าดัชนีสำหรับใช้วัดความแม่นยำของการประเมินผลรูปภาพทางการแพทย์สูงกว่า 85 คะแนน

หัวเว่ย ส่งนวัตกรรม 5G และ AI ช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

เครือข่าย 5G จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลจากความเร็วเครือข่าย ความเสถียรของเครือข่าย และช่วยให้ระบบบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ มีค่าความหน่วง (latency) ของการส่งผ่านข้อมูลที่ต่ำที่สุด ด้วยประสิทธิภาพในการอัพโหลดข้อมูลที่ดีขึ้นกว่าการส่งผ่านสัญญาณไวไฟ 3-4 เท่า

เครือข่าย 5G จะทำให้งานด้านการดูแลผู้ป่วย การเก็บข้อมูลวิเคราะห์ และการสั่งงานจากระยะไกลสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นต้นแบบของแพลตฟอร์มรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินบนเทคโนโลยี Cloud ที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังของข้อมูลในประเทศไทย

บริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย ได้ส่งมอบโซลูชันผู้ช่วย AI สำหรับใช้วินิจฉัยโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงเมื่อเร็วๆ นี้ ก็ได้ส่งมอบระบบนวัตกรรมสื่อสารทางไกลเพื่อการแพทย์ Huawei Telemedicine Video Conference Solution ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของบุคลากรแพทย์ในไทยในการตรวจวินิจฉัยโรคได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์มือถือ และที่สำคัญคือยังช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้แก่ทีมแพทย์ไทยอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด