Breaking News การเมือง

เปิด 5 ประเด็น “โมเดลปฏิรูปตำรวจ” 

วันที่ 6-7-60-ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ( ปฏิรูปตำรวจ) จำนวน 36 คน ตามที่มาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  

พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  

 

ซึ่งก่อนหน้านั้นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า   สำหรับแผนปฏิรูปตำรวจ รัฐบาลตั้งเป้าดำเนินการ ตามกรอบเวลาในรัฐธรรมนูญ ต้องทำให้เสร็จภายใน 6 เม.ย. 2561  

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

 

โดยประเด็นที่จะมีการปฏิรูปตำรวจเบื้องต้นเเบ่งเป็น 5 ประเด็นคือ 
 1.อำนาจในการสอบสวน ว่าจะแยกอำนาจการสอบสวนอย่างไร เพราะตำรวจเป็นทั้งผู้จับกุมเอง สืบสวนเอง 

2.การกำหนดสังกัดว่าจะมีการย้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใดหรือไม่ โดยเบื้องต้นมีการเสนอทั้งการไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทรวงยุติธรรม  
  
3.การบริหารงานบุคคล ที่รวมถึงการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการวิ่งเต้น – ซื้อขายตำแหน่ง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังและพยายามแก้ไขมาหลายรัฐบาล  

4. สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ที่จะดูแลถึงการไม่ปล่อยให้ตำรวจซื้อปืน เติมน้ำมัน ซื้อรถมอไซต์เอง เพราะที่ผ่านมามีทั้งซื้อเองและขอรับบริจาค จนเป็นหนี้บุญคุณผู้ที่บริจาค  
  
 5.คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติ และขวัญกำลังใจ เป็นการแก้ไขปัญหาส่วย เพราะตำรวจเงินเดือนน้อย แต่ภาระหน้าที่มีมาก บางครั้งมีการเก็บส่วยเพื่อมีรายได้เพิ่ม จนทำให้ละเลยในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยจะสอดรับกับข้อ4