Spring News

กรมชลประทาน รับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ค่าจ้างเดือนละ 8,000

04 พ.ค. 2563 เวลา 3:44 น. 1

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ กว่า 80,000 ราย

กรมชลประทาน เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า รับสมัครแรงงาน 8,000 บ./เดือน สู้โควิด-19 และภัยแล้ง

#ไทยคู่ฟ้า ใครว่างงานฟังทางนี้...กรมชลประทานเปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ กว่า 80,000 ราย เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ค่าจ้างคิดเป็นรายวัน วันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างสูงสุด 56,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460

กรมชลประทาน รับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ค่าจ้างเดือนละ 8,000

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด