svasdssvasds

ลงทะเบียนร้องเรียนไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ย้ายจุดรับเรื่องไปที่กรมประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนร้องเรียนไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ย้ายจุดรับเรื่องไปที่กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์-กระทรวงการคลัง เปิดพื้นที่ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนร้องเรียนปัญหาการไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยใช้พื้นที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นจุดรับร้องเรียน แจงจุคนได้ 500 คน สะดวกต่อการจัดมาตรการเว้นระยะห่าง

ลงทะเบียนร้องเรียนไม่ได้รับเงินเยียวยา จากการที่ได้มีประชาชนลงทะเบียนเยียวยารับเงิน 5,000 บาท ผ่านเวปไซด์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีปัญหาการลงทะเบียน และยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้เดินทางไปร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และกระทรวงการคลัง ได้ตั้งโต๊ะ จัดเจ้าหน้าที่มารับเรื่องที่บริเวณด้านนอกประตูกระทรวงการคลังนั้น

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้สั่งการให้สำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ประสานกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งเปิดพื้นที่บริเวณภายในกรมประชาสัมพันธ์ โดยให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ เป็นสถานที่ในการรับเรืองเรียนของประชาชนผู้ที่เดือดร้อนดังกล่าวสามารถลงทะเบียนร้องเรียนเกี่ยวกับเงินเยียวยา 5,000 บาท ดังกล่าว

ทั้งนี้จะมีตั้งโต๊ะรับลงทะเบียน จำนวน 20 โต๊ะ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังคอยให้คำแนะนำปรึกษาและรับเรืองร้องเรียนดังกล่าว

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 พ.ค. 63 นั้น กระทรวงการคลังได้ย้ายจุดรับเรื่องร้องเรียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเดิมที่บริเวณใต้ทางด่วน ริมคลองประปา ด้านข้างกระทรวงการคลัง ไปเป็นที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ซึ่งห่างจากกระทรวงการคลังประมาณ 200 เมตรแทน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่จะได้สามารถจัดการ มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างสะดวก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เพราะกรมประชาสัมพันธ์นั้นสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแบบเว้นระยะห่างได้ถึง 500 คน โดยจะมีโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง น้ำดื่ม และรถสุขาเคลื่อนที่ ไว้คอยบริการประชาชนด้วย

related