Breaking ข่าว ทั่วไทย

“บิ๊กบี้”สั่งลงโทษเด็ดขาดจนท.ทุจริต  เข้มตรวจบริษัทจัดหางานกระทำผิด   

วันที่ 9-7-60-นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการดำเนินงานตามคําสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  เพื่อผ่อนปรนการบังคับใช้ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  ในระยะ 180 วัน ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2561 นี้  

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน

 

โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โดย รมว.แรงงาน กำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานให้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  หากพบมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ จากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าว จะลงโทษทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด ผู้ที่พบพฤติกรรมหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์ สามารถแจ้งมาได้ที่ โทร.สายด่วน 1694 , 1546 และโทรศัพท์หมายเลข 0 2232 1467 หรือเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint  พร้อมได้สั่งการให้เข้มงวดกวดขันตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่จัดส่งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้นายจ้างที่ชำระค่าธรรมเนียมตามระบบ MOU หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายกับบริษัทจัดหางานเหล่านี้ อย่างเด็ดขาดด้วย 

 โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นอกจากนี้ รมว.แรงงาน ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ได้ช่วยกันสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดวิธีการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้มาติดต่อดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ไม่เสียเวลา  และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นลุล่วงด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตบริการ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

“กระทรวงแรงงาน ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กำกับดูแล  ได้สั่งระดมทุกหน่วยงานในสังกัดมาร่วมกันให้บริการแก่นายจ้างที่จะมาติดต่อจัดการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค.2560 เพื่อให้การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการระบบเศรษฐกิจและความมั่นคง  ตลอดจนการเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจการค้าให้ดีขึ้น”   นายอนันต์ชัยกล่าว