Breaking ข่าว ทั่วไทย

เปิดประมูล! โรงแรมศูนย์ราชการ ราคาเริ่มต้น1.1พันล้าน

กรมธนารารักษ์ เตรียมเปิดประมูลโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ศูนย์ราชการ ปลายเดือนนี้ ราคาเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท ขณะนี้มีผู้สนใจแล้ว 3 กลุ่ม

วันนี้ (10 ก.ค. 60) – อาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ หลังจากสัญญาว่าจ้างกลุ่มเซ็นทรัลพลาซ่าครบสัญญาจ้างบริหาร 3 ปีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ทำให้กรมธนารักษ์โดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดดำเนินงานเตรียมเปิดประมูลให้รายใหม่เข้ามาบริหารต่อ 

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการ ผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดเผยว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เตรียมเปิดขายซองประมูลว่าจ้างบริหารโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมฯแห่งนี้ หลังบริษัท เซ็นทรัลพลาซ่าหมดสัญญา 

แต่ทั้งนี้เพื่อให้เอกชนมั่นใจการบริหารเชิงพาณิชย์หรือเชิงการตลาดที่ต้องวางแผนธุรกิจและหารายได้ในระยะยาว จึงได้กำหนดเงื่อนไขการประมูลใหม่ให้มีสัญญาจ้างบริหารระยะยาวประมาณ 20 ปี ซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการเช่าศูนย์ราช การของกรมธนารักษ์ถึงเดือนมิถุนายน 2581 กำหนดราคาประมูลเริ่มต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,100 ล้านบาท โดยให้ผู้ชนะประมูลจ่ายเงินค่าเช่าบริหารให้กรมธนารักษ์ครั้งแรกครั้งเดียว ส่วนความเสี่ยงจากการลงทุน/ การปรับปรุงพัฒนาโรงแรมและศูนย์ประชุมฯ รวมทั้งการหารายได้ เป็นเรื่องของเอกชนบริหารจัดการเอง 

จากสัญญาว่าจ้างเดิม กรมธนารักษ์มีภาระค่าใช่จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมโรงแรมและศูนย์การประชุมฯ ทำให้รายได้หลังหักค่าจ้างบริหารเหลืออยู่เพียงร้อยละ 20 ของส่วนแบ่งตามสัญญาประกันรายได้ขั้นต่ำที่ 320-340 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น โดยวันที่ 12 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ จะเสนอคณะกรรมการการบริษัทฯให้เห็นชอบเงื่อนไขการเปิดประมูลและเปิดขายซอง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะคัดเลือกผู้ชนะได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ 

นายสุเมธ ระบุว่า ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหลายราย เบื้องต้นมี 3 กลุ่ม ที่ติดต่อสอบถามเข้ามา ได้แก่ รายเดิมคือกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มโรงแรมมิราเคิล และ กลุ่มกองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์ฯ เพื่อนำธุรกิจนี้ไปหนุนหลังการออกกองทุนขายให้นักลงทุน ซึ่งถือได้ว่าทำให้เกิดการแข่งขัน ส่วนการคัดเลือกจะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา 9 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เช่น อัยการ /กฤษฎีกา และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่เหลือเป็นคนภายในของธนารักษ์ 

สำหรับกลุ่มเซ็นทรัลมีสัญญาจ้างบริหาร 3 ปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557- พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผลประกอบการช่วง 2 ปีทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแม้จะเกิดปัญหาถูกม็อบ กปปส.บุกรุกศูนย์ราชการ โดยสามารถทำได้ตามเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่ 320-340 ล้านบาทต่อปี ส่วนธนารักษ์มีส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 30 หลังจากหักค่าบำรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่แล้วเหลืออยู่ 30-40 ล้านบาทต่อปี คาดว่ารายได้ปี 2560 นี้จะสูงขึ้น