svasdssvasds

ตร.เตือน อยู่ในกลุ่มแชร์คลิป เว็บอนาจาร มีความผิดโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 12 ปี

ตร.เตือน อยู่ในกลุ่มแชร์คลิป เว็บอนาจาร มีความผิดโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 12 ปี

ตำรวจเตือน ออกจากกลุ่มยังทัน ใครอยู่ในกลุ่มแชร์คลิป เว็บอนาจาร มีความผิดโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 12 ปี

เพจเฟซบุ๊ก ชุดปฏิบัติการปราบปราม การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต TICAC-Thailand Internet Crimes Against Children ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เตือนประชาชนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ เข้าไปอยู่ในกลุ่มเว็บโป๊ การส่งต่อสื่อลามกอนาจาร เข้าข่ายผิดกฎหมามาตราใดบ้าง มีรายละเอียดดังนี้

ใครอยู่ในกลุ่มเว็บโป๊ผิดกฏหมายมาตราไหนบ้าง

การเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาชิก อาจเป็นความผิดฐานตัวการร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด ตาม ป.อาญา มาตรา 287(3)

“เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ”

การโหลดเก็บไว้ครอบครองส่วนตัวและหรือการส่งต่อ เผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น ผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กอันเป็นความผิดตาม ป.อาญา 287/1 วรรคแรก และ มาตรา 287/1 วรรคสอง.

การผลิตหรือเผยแพร่เพื่อประสงค์การค้า แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ทำเป็นธุรกิจการค้าผิดตาม ป.อาญามาตรา 287/1, 287/2 และยังอาจยังมีผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 โทษจำคุกไม่น้อยกว่า 12 ปี

ส่งสวัสดีวันจันทร์อาจไม่มันแต่ไม่ผิด

แต่ส่งรูปไม่ปิดไม่ใช่แค่ผิดแต่ต้องติดตะราง

แท็กไปให้เพื่อนๆเห็น

ตร.เตือน อยู่ในกลุ่มแชร์คลิป เว็บอนาจาร มีความผิดโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 12 ปี

related