Breaking ข่าว

‘บีทีเอส’ ซ้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรถไฟฟ้า BTS ขัดข้องกลางเส้นทาง โดยจำลองการอพยพผู้โดยสารจากรถไฟฟ้าไปยังชาญชาลา มั่นใจพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ 

 
วันที่ 12 ก.ค. 60–นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา กรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางราง ตลอดจนแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดแนวทางตามคู่มือแผนเผชิญเหตุฯ และกำหนดให้ผู้ประกอบการเดินรถไฟฟ้า MRT BTS และ Airport Rail Link หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เป็นประจำทุก 4 เดือน 

ทางคณะผู้ฝึกซ้อมได้สมมติให้เวลา 16.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟ กำลังควบคุมขบวนรถระหว่างสถานีศาลาแดง มุ่งหน้าไปสถานีราชดำริ และเกิดสียงดังที่รางขึ้น จึงแจ้งเหตุไปยังห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า 
จากการตรวจสอบตามขั้นตอน พบว่ามีรางร้าว จึงแก้ไขสถานการณ์โดยจำกัดความเร็วของรถไฟฟ้าทุกขบวนที่วิ่งผ่าน และรอการตรวจสอบจากหน่วยงานซ่อมบำรุงหลังจากตรวจสอบโดยหน่วยงานซ่อมบำรุง 

ผลจากการฝึกซ้อมครั้งนี้ พบว่า ไม่ควรให้เคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าผ่านจุดดังกล่าวโดยไม่มีการซ่อมบำรุงก่อน ซึ่งห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าสั่งการให้บริการโดยใช้แผนการเดินรถสำรอง เพื่อบรรเทาปัญหาในการให้บริการ ขณะที่หน่วยงานซ่อมบำรุงได้เข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์เหล็กประกอบร่างฉุกเฉิน 

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามคู่มือแผนบริหารความเสี่ยงและเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และประสานงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถได้กลับมาให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว