Breaking News ข่าว

มส.หนุนสมาร์ทการ์ดพระ  วอนสื่อพินิจเสนอข่าวสงฆ์ 

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 13 ก.ค.60-เมื่อเวลา 11.30 น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเข้าหารือกับตัวแทนมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า มส.ได้รับทราบและสนับสนุนการทำบัตรสมาร์ทการ์ดพระ ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่วนฐานข้อมูลนั้น มีข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วจึงไม่ยุ่งยากอะไร โดยในบัตรจะมีข้อมูล อาทิ บวชเมื่อใด  จำพรรษาวัดอะไร ได้การเลื่อนยศสมณศักดิ์มากี่ครั้งรวมอยู่กับข้อมูลของกรมการปกครองที่มีประวัติอาชญากรรมอยู่แล้ว และกำลังจะดูว่าใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง โดยจะไม่ยกเลิกหนังสือสุทธิบัตรพระ คาดว่าภายใน 3 เดือนจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 
นายออมสินกล่าวว่า ในการหารือกับ มส.  มส.มีความเป็นห่วงเรื่องการให้ข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าบางครั้งมีการให้ข่าวที่ตื่นเต้นเกินไป ซึ่งสื่อก็ชอบเพราะข่าวร้ายมักลงฟรี โดยมส.เห็นว่าการแถลงข่าวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาก็ขอให้มาหารือกันก่อน เพราะเกรงว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย ส่วนสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว