สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (PICO Finance) กู้เงินด่วน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

10 ก.ค. 2563 เวลา 9:06 น. 431

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (PICO Finance) กู้เงินด่วน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อบริษัทรายย่อยระดับจังหวัดจำแนกตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  (PICO Finance) กู้เงินด่วน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

สำหรับบริการเงินด่วน สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดยกระทรวงการคลังคำนึงถึงความจำเป็นของประชาชน และเพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบจึงอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อเงินด่วนรายย่อยแบบถูกกฎหมายภายใต้ชื่อ PICO Finance ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  (PICO Finance) กู้เงินด่วน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

รูปแบบของ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ จะคล้ายคลึงกับธนาคาร อำนวยความสะดวกในการกู้เงินด่วนแก่ประชาชน ซึ่งธุรกิจที่จะเข้าร่วมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการคลัง และดำเนินการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำหนดขึ้นมา

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  (PICO Finance) กู้เงินด่วน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ กู้เงินด่วน ทุกจังหวัด >>> พิโกไฟแนนซ์

ตรวจสอบเพิ่มเติม >>> กู้เงินด่วน พิโกไฟแนนซ์

 

 

Cr. fpo.go.th, 1359.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด