“มูลนิธิดำรง พุฒตาล” รับโล่เกียรติยศ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

24 ก.ค. 2563 เวลา 13:27 น. 3

วันภาษาไทย “มูลนิธิดำรง พุฒตาล” รับโล่เกียรติยศ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

24 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

พร้อมมอบโล่เกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น มอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติแก่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 และมอบรางวัลเพชรในเพลง

โดยมีการมอบโล่เกียรติยศให้กับ “มูลนิธิดำรง พุฒตาล” ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

นอกจากนี้ มอบเกียรติบัตรสถานทูตร่วมรณรงค์เผยแพร่การใช้ภาษาไทย และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น “ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์”

โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสถานทูตประเทศต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ศิลปินนักร้อง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

“มูลนิธิดำรง พุฒตาล” รับโล่เกียรติยศ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด