กลุ่ม "อาชีวะช่วยชาติ" จัดกิจกรรมหนุนสถาบันฯ ต่อต้าน กลุ่มปลดแอก แถลงจุดยืน

04 ส.ค. 2563 เวลา 12:01 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ 30 ก.ค. 2563 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาช่างกล - อาชีวะรวมถึงศิษย์เก่าจากหลายสถาบันเข้าร่วมพร้อมแต่งกายด้วยเสื้อสถาบัน บางส่วนสวมชุดสีเหลือง ตลอดการชุมนุมมีการร้องตะโกนทรงพระเจริญ พร้อมกางธงชาติผืนใหญ่ ชูป้ายเขียนข้อความ “หยุดคุกคามสถาบัน” “อาชีวะขององค์ราชัน” เป็นต้น ก่อนจะชูสัญลักษณ์สามนิ้ว ที่มีความหมายว่า “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้สูงวัยจำนวนมากเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายหลังจากการอ่านแถลงจบ กลุ่มชุมนุมมีการร้องเพลงร่วมกันหลังจากนั้นเริ่มแยกย้ายกลับ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th