Breaking News ข่าว

กรมการขนส่งฯ แนะเจ้าของ “รถป้ายแดง” เร่งจดทะเบียนป้องกันรถถูกโจรกรรม

กรมการขนส่งทางบก แนะ เจ้าของรถป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนรีบดำเนินการ จดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหากรณีรถถูกโจรกรรมซึ่งจะยากต่อการติดตามตรวจสอบและเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งาน ยืนยัน!! จดทะเบียนรถใหม่เสร็จ**ภายในวันเดียว

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

 

วันที่ 17 ก.ค.60–นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้รถป้ายแดงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสามารถนำไปใช้กับรถทั่วไปและขับขี่เวลาใดก็ได้นั้น ขบ.ขอชี้แจงว่าป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถ สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้นและต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถ ดังนั้นรถป้ายแดงทุกคันจึงถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้รถที่จะใช้งานบนท้องถนนได้นั้นจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่ามีการนำรถป้ายแดงมาใช้งานบนถนนเป็นระยะเวลานานโดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง โดยอาจมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี หรือเป็นค่านิยมส่วนบุคคล

ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทแล้ว อาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถ กรณีที่รถถูกโจรกรรม ซึ่งจะยากต่อการติดตามตรวจสอบและหากตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้ป้ายแดงปลอมจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยป้ายแดงที่ถูกกฎหมายดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก(รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

ขบ.ขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที ในวันที่นำรถมาจดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1584