ส่อง 88 ปี กับ 53 รมว.คลัง

02 ก.ย. 2563 เวลา 9:41 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) หนึ่งในกระทรวงที่เก่าแก่ที่สุดของไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งรูปแบบของการปกครองในสมัยนั้น เรียกว่า "จตุสดมภ์" ที่ประกอบไปด้วย กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา หรือ " เวียง - วัง - คลัง - นา "

"กรมคลัง" ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "กระทรวงการคลัง" ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัย และแบ่ง "จตุสดมถ์" ออกเป็นทั้งหมด 12 กระทรวง

โดย กระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2416 ถึง พ.ศ. 2475 ยังถูกบริหารด้วย "เสนาบดีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ" ก่อนที่จะมีการปฏิวัติ เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ ระบอบประชาธิปไตย และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งที่ดูแลกระทรวงการคลังจาก "เสนาบดีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ" มาสู่ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง" ในที่สุด และคนที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกของประเทศไทย คือ มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)

จากกรณี "ปรีดี ดาวฉาย" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.คลัง) ประกาศขอลาออกจากตำแหน่งหลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียง 27 วัน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันที่ 12 สิงหาคม 2563 และลาออกในวันที่ 2 กันยายน 2563) สปริงนิวส์จึงได้เข้าสืบค้นข้อมูล ทำให้ทราบว่าตั้งแต่ที่มี รมว.คลัง มากว่า 88 ปี (เริ่มในปี พ.ศ.2475 มาจนถึงปัจจุบัน) ประเทศไทยมี รมว.คลังมาทั้งหมด 53 คน ซึ่งคนที่ดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง ก่อน ปรีดี ดาวฉาย คือ อุตตม สาวนายน

ปรีดี ดาวฉาย ไม่ใช่ รมว.คลัง ที่มีการดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในไทย หากแต่เป็น นายพจน์ สารสิน ที่เข้าดำรงตำแหน่งได้เพียง 4 วันเพียงเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2500 - วันที่ 26 ก.ย. 2500 และ รมว.คลัง ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด คือ นายเสริม วินิจฉัยกุล ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2494 - 31 มี.ค. 2500 ซึ่งรวมได้ 3,021 วัน หรือ 8 ปี 3 เดือน 11 วัน

คงต้องจับตามองกันว่า ใครที่จะขึ้นมาเป็น รมว.คลัง คนต่อไป

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th