Breaking ข่าว

ก.แรงงาน เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าว 15 วัน

“ปลัดแรงงาน”เผย กระทรวงฯ พร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 60 รวม 100 ศูนย์ทั่วประเทศ เฉพาะใน กทม. 11 ศูนย์ พร้อมชี้แจงดำเนินการ 3 ขั้นตอน เตรียมเอกสาร 3 อย่าง ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อคน ย้ำ ศูนย์เปิดทำการ 15 วันเท่านั้น

วันที่ 21 ก.ค.60–หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน กระทรวงแรงงานได้กำหนดการดำเนินการไว้ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ ขั้นตอนที่ 1) ระหว่าง 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560 กรอกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้าง นำมาส่งที่ศูนย์รับแจ้ง กทม.มี 11 พื้นที่ โดยให้ใครมาส่งก็ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ใบรับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ขั้นตอนที่ 2) ระหว่าง 8 ส.ค. – 9 ก.ย. 2560นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ขั้นตอนที่ 3) ไปทำเอกสารรับรองตัวบุคคล หรือ CI ซึ่งทางการเมียนมา และกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในประเทศไทย สำหรับลาวจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง และเข้าสู่ระบบ One Stop Service เพื่อขอวีซ่าทำงาน ตรวจโรค และขอใบอนุญาตทำงานในจุดเดียวกัน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า เบื้องต้นในขั้นตอนที่ 1 ขณะนี้กระทรวงแรงงาน เตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจำนวน 100 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่ออำนวย- 7 ส.ค.2560 ซึ่งถือเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในไทยให้ถูกกฎหมาย ด้วยการออกเงื่อนไขการผ่อนปรนให้มาลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง ตามมติที่ประชุมร่วม ครม.- คสช.ที่ได้วางกรอบผ่อนปรนไว้ 180 วัน แต่จะเน้นการรับลงทะเบียนลูกจ้างรายเดิมเท่านั้น ไม่รับกรณีลูกจ้างใหม่

ทั้งนี้ นายจ้างสามารถยื่นคำขอ พร้อมนำเอกสารประกอบ 3 อย่าง คือ 1) แบบฟอร์มยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล 3) รูปถ่ายลูกจ้างคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป มายื่นได้ที่ศูนย์ตามที่กำหนด สำหรับใน กทม. มีศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 11 แห่ง ได้แก่ 1) กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง 2) IT Square หลักสี่พลาซ่า ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 3) สถานีขนส่งสายใต้ ชั้น 2 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 4) ธัญญาปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง 5) ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี 3 ถ.พระราม 2 ซ.62 เขตบางขุนเทียน 6) สวนกีฬารามอินทรา ถ.รามอินทรา ซ.5 เขตบางเขน 7)

กรมยุทธศึกษาทหารบก ใกล้สถานีรถไฟสามเสน ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต 8) อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน (กองทัพเรือ) ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย 9) หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ถ.ประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง 10) สำเพ็ง 2 ปาร์ค (เฟส 3) ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค 11) กองความปลอดภัยแรงงาน ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน ตรงข้าม สน.ตลิ่งชัน ซึ่งในทุกศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่รับแบบคำขอ จำนวนศูนย์ฯ ละ 30 คน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วที่สุด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขณะเดียวกันนายจ้างสามารถส่งแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ศูนย์ฯ หากไม่สะดวกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ ก็ได้เช่นกัน โดยศูนย์ฯ จะเปิดทำการเพียง 15 วันเท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะเน้นความสะดวกและรวดเร็วที่สุดแก่ประชาชนใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อคนที่มารับบริการ ซึ่งขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่วงหน้าได้แล้วที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 1694