การเมือง

“แต่งตั้งโยกย้ายตร.”  ต้องปลอดนักการเมือง 

พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ครั้งที่ 4 ร่วมกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง 

 
วันที่ 24 ก.ค.60–นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปองค์กรตำรวจ เปิดเผยหลังการประชุมว่า วันนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับการนำเสนอผลการเปรียบเทียบ และผลการศึกษาการปฏิรูปตำรวจในประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีความเห็นให้คงคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ไว้เหมือนเดิม แต่อาจจะมีการปรับอำนาจหน้าที่ หรือจัดองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ เป็น 2 องค์กร ทำหน้าที่การบริหารงานองค์กร และบริหารงานบุคคล  

พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือว่าควรจะให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจด้วยหรือไม่ แต่การพูดคุยทั้งหมดยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เป็นเพียงการเสนอแนวทางเท่านั้น คาดว่าจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 ก.ค.นี้ 


  
ทั้งนี้ตามมาตรา 260 แห่งรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจทำงานให้เสร็จภายใน 1 ปี หากทำไม่เสร็จ การแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2561 อาจจะต้องใช้ระบบอาวุโสเพียงอย่างเดียว ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย หากไม่พิจารณาเรื่องผลงานประกอบ อาจทำให้ตำรวจมีความเฉื่อยชาในการปฏิบัติหน้าที่ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน