Breaking การเมือง

คสช.พร้อมหนุน “ปรองดอง” เตรียมแจงร่างสัญญาประชาคม 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคสช.

 
วันที่ 24-7-60-พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคสช. เปิดเผยผลประชุมสำนักเลขาธิการคสช.ที่มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคสช.ป็นประธาน ว่า เลขาธิการคสช.ได้มอบหมายให้ทุกส่วนของคสช.โดยเฉพาะ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ( กกล.รส.) นำสัญญาประชาคมไปศึกษาให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป กระบวนการจัดทำ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมกันยึดถือตามสัญญาประชาคม ก็จะทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข ทั้งนี้ การมอบหมายให้มีการศึกษาสาระสำคัญของสัญญาประชาคม ก็เพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ภายหลังจากที่มีการแถลงและประกาศสัญญาประชาคมอย่างเป็นทางการ  

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับร่างสัญญาประชาคมที่ผ่านเวทีสาธารณะใน 4 ภูมิภาค คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) แล้ว