Breaking ข่าว

งานเฉลิมพระเกียรติ “ร.10”  นายกฯชวนคนไทยร่วมงาน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.

วันที่ 25-7-60-เมื่อเวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า ในวันที่  27-28 ก.ค.รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย และเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชสมภพในวันที่ 28 ก.ค. ถือว่าเป็นโอกาสมหามงคลอย่างยิ่ง  

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเป็นพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี และสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความกตัญญูที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยพร้อมเพียงกัน  

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลจึงได้ขอพระราชานุญาต จัดพิธีมหามงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรทั้งในกรุงเทพฯ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และในวัดไทยทั่วโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันที่ 28 ก.ค. ซึ่งกรมราชเลขานุการในพระองค์ก็ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามที่เสนอ 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 18.00 น. พระราชทานให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในกรุงเทพฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ จำนวน 241 รูป และนายกฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพระราชทานบทเจริญพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคัดเลือกบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์บนปกหนังสือสวดมนต์ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนไปร่วมกันสวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพียงกัน สำหรับการแต่งกาย ครม.ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ คู่สมรสสีดำล้วน บุคคลทั่วไปสีดำล้วน 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 07.00 น.  รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกฯเป็นประธาน สำหรับจังหวัดและศาสนิกชนทุกศาสนา จัดพิธี ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ หรือตามความเหมาะสม สำหรับการแต่งกาย ครม.แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว  คู่สมรสบุรุษ เสื้อพระราชทานแขนยาว สีขาวนวล (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) คู่สมรสสตรี ชุดผ้าซิ่นสีขาวนวล(ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับวันที่ 28 ก.ค. เวลา 06.30 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยเป็นการจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 651 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยนายกฯ เป็นประธาน สำหรับในต่างจังหวัดและวัดไทยทั่วโลก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต กงสุลไทย และเจ้าอาวาสพิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ภาครัฐ เอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการร่วมพิธีมหามงคล 

"สำหรับการแต่งกาย ครม.ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ คู่สมรสบุรุษ ชุดขอเฝ้าไว้ทุกข์ คู่สมรสสตรีชุดไทยจิตรลดา หรือชุดไทยอมรินทร์ (สีดำ) บุคคลทั่วไป บุรุษเสื้อสีขาวนวลติดโบสีดำ กางเกงดำ สตรี ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพนวล ติดโบสีดำ"นายกรัฐมนตรี กล่าวเเละว่า ขอให้ประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวทั้งสวดเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ซึ่งได้มีการชี้แจงละเอียดการแต่งกายที่ชัดเจนแล้ว เพราะเดี๋ยวประชาชนจะสับสน 

พ.อ.(หญิง)ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุม ครม. มีการฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งในสัปดาห์นี้ตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ นำสารคดีดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับประชาชน ได้ชมกันอย่างทั่วถึงเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เพื่อเทิดพระเกียรติโดยมอบหมายให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนำไปเผยแพร่