Breaking ข่าว

ทีมกรุ๊ปแนะ! พร่องน้ำจากแก้มลิงรับมือ “พายุเซินกา” 


วิศวกรแหล่งน้ำ แนะพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุเซินกา เร่งพร่องน้ำจากแก้มลิง เพื่อรับมือ พร้อมยืนยันปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่หนักเท่าปี 2554 ที่น้ำท่วมใหญ่ …/

นาย ชวลิต จันทรรัตน์ วิศวกรแหล่งน้ำ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป 

 

วันที่ 25 ก.ค. 60- นาย ชวลิต จันทรรัตน์ วิศวกรแหล่งน้ำ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ได้วิเคราะห์ถึงความรุนแรงของพายุโซนร้อนเซินกา ที่กำลังเคลื่อนเข้าฝั่งที่ประเทศเวียดนามในวันนี้ ก่อนเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ ภาคเหนือ ของไทยตามลำดับว่า อิทธิพลของพายุดังกล่าว จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก ในบางพื้นที่


 
โดยช่วงวันที่ 26-27 กรกฎาคม ฝนจะตกหนัก บริเวณ ภาคอีสานตอนบน และ ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จังหวัดอุตรดิตถ์, พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ และตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27-28 กรกฎาคม ส่วนวันที่ 28-29 กรกฎาคม จะตกหนักที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ,พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงวันที่ 26-29 กรกฎาคม จะอยู่ในเกณฑ์ 80 มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นระดับปกติ  ส่วนภาคกลางจะไม่ได้รับผลกระทบจากฝนตก แต่ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม จะมีมวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเพิ่มมากขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา อาจส่งผลต่อบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำได้


 
ส่วนพื้นที่น่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ จังหวัดที่มีปริมาณน้ำในพื้นที่สูงอยู่เเล้ว อาจทำให้เกิดน้ำท่วมสูงได้ หากได้รับฝนเพิ่มเติมจากพายุ ได้แก่ เชียงราย ,สุโขทัย ,เพชรบูรณ์ โดยเฉพาะอำเภอหนองไผ่ และ อำเภอหล่มสัก ในภาคเหนือตอนล่าง และ จังหวัดอุดรธานี,หนองคาย,บึงกาฬ ใน ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายชวลิต ยังยืนยันด้วยว่าสถานการณ์น้ำปีนี้ยังห่างไกลจาก ปี 2554 ที่น้ำท่วมใหญ่มาก ประเมินแล้วไม่รุนแรง เทียบกับปี 54 ยังห่างไกลเปรียบเทียบน้ำตอนนี้กับปี 54ตอนนั้นเจ็ดวันทีพายุสามลูกเเต่ตอนนี้เรามาเดือนละลูกถือว่าสบายๆ ถือว่าเข้ามาช่วยเติมน้ำได้ดี. เพียงเเต่ว่าพอไปภาคเหนือตอนบนจะตกใต้เขื่อน


 
อย่างไรก็ตาม นายชวลิต ยังได้แนะนำหน่วยงานในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกดังกล่าว ควรเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แก้มลิงเป็นการเร่งด่วน เพื่อใช้รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกหนักจากพายุลูกดังกล่าว และคาดว่า ประเทศไทยฝนจะหยุดตกในวันที่ 29 กรกฎาคม