Breaking การเมือง

เด้งวิไลลักษณ์ แต่งตั้ง อัจฉรินทร์ นั่งตำแหน่งปลัดดีอี

มติครม. แต่งตั้ง "อัจฉรินทร์" เป็นปลัดกระทรวงดิจิทัล แทน "วิไลลักษณ์"

วันที่  25 ก.ค. 60- ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนปัจจุบัน  แทนนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มานั่งแทนนางทรงพร โกมลสุรเดช

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ