การเมือง

ครม.ไฟเขียว! ตั้ง21บิ๊กมหาดไทย

วันนี้ (25 ก.ค. 60) – พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมครม.ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้นำเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงโยกย้ายสลับจังหวัดขนาดเล็กขึ้นจังหวัดขนาดใหญ่ ในระดับ อธิบดี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 21 ราย ได้แก่

1.นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
2.นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครนายก
3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าฯนนทบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าฯพิษณุโลก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
5.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
6.นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าฯลพบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนนทบุรี
7.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯพังงา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพิษณุโลก
8.นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าฯนราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพังงา
9.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯราชบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเลย
10.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯอุดรธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯราชบุรี
11.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าฯแพร่  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุดรธานี
12.นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าฯสงขลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯลำปาง
13.นายพลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าฯยะลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลา
14.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯอุบลราชธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯขอนแก่น
15.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุบลราชธานี  
16.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯพัทลุง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯร้อยเอ็ด
17.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าฯชัยนาท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสุพรรณบุรี
18.นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าฯนครพนม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา
19.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯตราด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครปฐม
20.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสุโขทัย
และ 21.นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าฯกระบี่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปทุมธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป