Breaking News ข่าว

อังกฤษ ยื่นคำขาด!  ปี 2040 ห้ามใช้รถยนต์ พลังงานเชื้อเพลิง

สหราชอาณาจักรเตรียมสั่งห้ามการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเริ่มตั้งแต่ปี 2040 เป็นต้นไป เพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ

วันที่ 26 ก.ค.60  -รัฐบาลอังกฤษเตรียมประกาศการห้ามใช้รถยนต์และรถตู้ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในสหราชอาณาจักรเริ่มตั้งแต่ปี 2040 เป็นต้นไป เพื่อพยายามแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยรัฐบาลเตรียมที่จะออกเงินทุนจำนวน 255 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยเหลือบรรดาสภาเขตต่างๆในการแนะนำขั้นตอนการแก้ปัญหามลภาวะที่เกิดจากรถยนต์พลังงานดีเซล อย่างเช่น การปรับปรุงรถโดยสารและพาหนะในการสัญจรต่างๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น, ปรับเปลี่ยนการวางเส้นทางถนน หรือปรับระบบสัญญาณไฟจราจรใหม่เพื่อให้รถเคลื่อนตัวได้ลื่นไหลขึ้น 

นอกจากนี้รัฐบาลจะตีพิมพ์แผนยุทธศาสตร์เพื่ออากาศที่สะอาดตามมาตามคำสั่งของศาลภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ซึ่งแผนของรัฐบาลอังกฤษมีขึ้นหลังจากที่ศาลเห็นชอบกับนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ว่าแผนก่อนหน้านี้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะลดระดับมลภาวะให้ได้ตามขีดจำกัดของสหภาพยุโรป หรือ อียู