Breaking ข่าว ทั่วไทย

ก.ตร.มีมติเพิ่มยศ “นายพลตำรวจ” ก่อนเกษียณปลายปีนี้ 


ที่ประชุม ก.ตร.เปิดตำแหน่งใหม่ ที่ปรึกษาพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เลื่อนชั้นยศก่อนที่จะเกษียณอายุราชการปลายปีนี้
 
วันที่ 27 ก.ค. 60 – วันนี้ พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 7 / 2560 โดยมีวาระสำคัญแต่งตั้งเลื่อนชั้นยศนายพลตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีอายุ 59 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเหลืออายุราชการ ไม่เกิน 6 เดือน จะได้รับการแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

สำหรับการแต่งตั้งนายพลตำรวจครั้งนี้ มีวาระสำคัญในการเปิดตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้นยศพลตำรวจเอก 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขยับขึ้นเป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

ส่วนระดับรองผู้บัญชาการที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นปี 2560 ถูกปรับตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ ได้แก่ พล.ต.ต. ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ,พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 , พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7 , พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และท่านอื่น ๆ รวม 14 ตำแหน่ง 

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ตร.ยังมีมติแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ติดยศ พล.ต.ต. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับนายตำรวจยศ พ.ต.อ.อีก 25 ตำแหน่ง ก่อนเกษียณอายุราชการปลายปีนี้ด้วย