Breaking ข่าว

ออสซี่ หนุน ‘อาเซียน’  ต่อต้าน! ขีปนาวุธโสมแดง


รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย ลั่นพร้อมให้การสนับสนุนอาเซียน ในประเด็นภัยคุกคาม และต่อต้านขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือ

รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย นางจูลี บิชอป

วันที่ 6 ส.ค.60— รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย นางจูลี บิชอป ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน ในประเด็นการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและความมั่นคงในภูมิภาคว่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ต้องพูดคุยกันในเวทีการเจรจาพหุภาคี 

ทั้งนี้ ในฐานะที่ออสเตรเลียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่แน่นแฟ้นของอาเซียน ทางการออสเตรเลียพร้อมจะร่วมมือสนับสนุนอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในภูมิภาค 

โดยนางจูลี บิชอปกล่าวว่าการพัฒนาอาวุธทำลายล้างของเกาหลีเหนือขัดต่อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเราทุกคน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆโดยเฉพาะกรณีพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตในทะเลจีนใต้ รวมไปถึงการต่อต้านกลุ่มผู้ก่อการร้ายในเมืองมาราวี ประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน