svasdssvasds

ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ 6 ตุลาฯ 19 ออกแถลงการณ์จี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทบทวนคำสั่งปฏิเสธไม่ให้ใช้สถานธรรมศาสตร์ชุมนุม 19 ก.ย.

ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ 6 ตุลาฯ 19 ออกแถลงการณ์จี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทบทวนคำสั่งปฏิเสธไม่ให้ใช้สถานธรรมศาสตร์ชุมนุม 19 ก.ย.

"ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519" ได้ออกแถลงการณ์  จากกรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิเสธมิให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุม จัดให้มีการชุมนุม ในวันที่ 19 กันยายน ศกนี้ นั้น

เราในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้โปรดทบทวนคำสั่งปฏิเสธดังกล่าวโดยถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยคำนึงถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยสามประการที่ว่า "เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ" และคำขวัญประจำสถาบันที่มีเกียรติภูมิมาอย่างยาวนานที่ว่า "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรป้อนแก่สังคมในระบอบประชาธิปไตย โดยท่านผู้ประศาสน์การ นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผู้ที่ชาวธรรมศาสตร์ ทุกรุ่น ทุกคน เคารพรัก และเอาเป็นแบบอย่างในด้านความมั่นคงแห่งอุดมการณ์ประชาธิปไตย

การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ อุดมการณ์ประชาธิปไตย จะไม่มีทางเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เลย หากขาดการปฏิบัติที่เป็นจริงควบคู่ไปด้วย

เราในฐานะศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี้ เห็นร่วมกันว่า การจัดการชุมนุมในวันที่ 19 กันยายน ศกนี้ ของแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุม นับเป็นวิถีทางที่ถูกต้องที่สุด ที่จะทำให้ นักศึกษาได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณแท้จริง ของอุดมการณ์ประชาธิปไตย มิใช่เพียงเนื้อหาอันแห้งแล้งในตำราเรียน

จึงขอเรียกร้องมายังผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้โปรดอนุญาตให้แนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุม ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ เป็นที่จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 19 กันยายน นี้ เพื่อพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่สังคมไทยอีกครั้งว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือมหาวิทยาลัยของประชาชน.

 

ด้วยจิตคารวะ

ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

related