svasdssvasds

อธิการบดี สจล. ชี้แผนฟื้นฟู ขสมก. เป็นเรื่องดีหากยกเครื่องใหม่หมด

อธิการบดี สจล. ชี้แผนฟื้นฟู ขสมก. เป็นเรื่องดีหากยกเครื่องใหม่หมด

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบุ แผนฟื้นฟู ขสมก. เป็นสิ่งดีเน้นร่วมมือเอกชน ลดภาระ ขสมก.

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาว่า แผนฟื้นฟูของขสมก. มีการพูดถึงกันมานานกว่า 20 ปี แต่จะทำอย่างไรให้รายละเอียดในแผนได้เกิดขึ้นจริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และค่าโดยสารไม่สูงเกินไป

ปัจจุบันมีประชาชนในกรุงเทพฯ ใช้ รถเมล์ ในการเดินทางมากกว่า 30% หรือประมาณกว่า ล้านคน ซึ่งผู้ใช้บริการมีทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แต่คุณภาพรถโดยสาร มีอายุการใช้งานเกือบ 30 ปี ไม่มีความปลอดภัย รถเสียบ่อย คุณภาพทรุดโทรม ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน 

 

 

“ผมเห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูขสมก. ฉบับปรับปรุงที่พิจารณาไม่กู้เงินเพิ่มเพื่อซื้อรถใหม่แต่ใช้วิธีการจ้างเอกชนวิ่งเป็นกิโลเมตร รวมถึงการกำหนดให้ค่าโดยสารมีอัตราเพียง 30 บาท ไม่จำกัดเที่ยว ไม่จำกัดระยะทางต่อวัน ซึ่งช่วยลดภาระค่าโดยสารให้กับประชาชนได้หลายล้านคน ในภาวะปัจจุบันค่าใช้จ่ายค่าโดยสารเฉลี่ยตามอัตราค่าโดยสารรถใหม่อยู่ที่ 40-50 บาท ต่อวัน ต่อคน ในส่วนของรถที่จะนำมาให้บริการ ขอเป็นรถใหม่ที่มีความปลอดภัย และจะต้องเป็นรถไฟฟ้า EV หรือ NGV ที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริการดีมีคุณภาพ

นอกจากนี้ควรนำ เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถ เช่น ที่ ป้ายรถประจำทาง ควรมีระบบแจ้งข้อมูลให้ผู้โดยสารทราบว่ารถเมล์จะมาถึงเวลาเท่าไหร่ ซึ่งต้องเป็นการแจ้งเวลาที่แม่นยำ และตรงต่อเวลาด้วย ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเห็นบ้างแล้ว แต่อยากให้มีครบและครอบคลุมทั่วทั้งกทม.” .ดร.สุชัชวีร์ กล่าว  

 

 

“ผมเห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูขสมก. ฉบับปรับปรุงที่พิจารณาไม่กู้เงินเพิ่มเพื่อซื้อรถใหม่แต่ใช้วิธีการจ้างเอกชนวิ่งเป็นกิโลเมตร รวมถึงการกำหนดให้ค่าโดยสารมีอัตราเพียง 30 บาท ไม่จำกัดเที่ยว ไม่จำกัดระยะทางต่อวัน ซึ่งช่วยลดภาระค่าโดยสารให้กับประชาชนได้หลายล้านคน ในภาวะปัจจุบันค่าใช้จ่ายค่าโดยสารเฉลี่ยตามอัตราค่าโดยสารรถใหม่อยู่ที่ 40-50 บาท ต่อวัน ต่อคน ในส่วนของรถที่จะนำมาให้บริการ ขอเป็นรถใหม่ที่มีความปลอดภัย และจะต้องเป็นรถไฟฟ้า EV หรือ NGV ที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริการดีมีคุณภาพ

นอกจากนี้ควรนำ เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถ เช่น ที่ ป้ายรถประจำทาง ควรมีระบบแจ้งข้อมูลให้ผู้โดยสารทราบว่ารถเมล์จะมาถึงเวลาเท่าไหร่ ซึ่งต้องเป็นการแจ้งเวลาที่แม่นยำ และตรงต่อเวลาด้วย ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเห็นบ้างแล้ว แต่อยากให้มีครบและครอบคลุมทั่วทั้งกทม.” .ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

 

related