หมอเตือน ! "ต้นอังกาบหนู" รักษามะเร็งไม่ได้

15 ก.ย. 2563 เวลา 7:19 น.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ แจ้งเตือนข่าวปลอม “ต้นอังกาบหนู" รักษาโรคมะเร็งได้หายขาด

 

วันนี้ (15 กันยายน 2563) มีเอกสารเผยแพร่จาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ แจ้งเตือนข่าวปลอม “ต้นอังกาบหนู" รักษาโรคมะเร็งได้หายขาด ระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “ต้นอังกาบหนูรักษาโรคมะเร็งได้หายขาด” กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ต้นอังกาบหนูไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้

 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ต้นอังกาบหนู (Barleria prionitis L.) เป็นพืชที่ถูกนำมาใช้ในตำหรับยาสมุนไพรพื้นบ้านมีกลุ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น ฟีโนลิกส์ ฟลาโวนอยด์ และเทอร์พีนอยด์

จากผลการศึกษาวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ พบว่า สารนี้อาจมีส่วนในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองแต่ผลดังกล่าวเป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้นและยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่า ต้นอังกาบหนูช่วยรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์

 

ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งหลักๆ มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา การรับฟังข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจลดโอกาสการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน