svasdssvasds

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน “สมคิด” มี 149 ล้าน “สุวิทย์” มี 92 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน “สมคิด” มี 149 ล้าน “สุวิทย์” มี 92 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “สมคิด”รวยเพิ่ม 2.4 ล้าน ขณะที่ “สุวิทย์” จนลง 5 แสนบาท “ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์”ส.ว.หน้าใหม่ รวย 72 ล้าน

วันนี้(17 ก.ย.63) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง

2.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่ง

3.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา กรณีเข้ารับตำแหน่ง

ทั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหลังจากพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2563 พบว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 149,366,248 บาท และไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายสมคิดประมาณ 43,560,716 บาท ของคู่สมรส 92,938,712 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 12,866,820 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก , ที่ดิน ,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อเทียบกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2558 ที่แจ้งไว้ว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 146,916,928 บาท ไม่มีหนี้สิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่านายสมคิดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,449,320 บาท

ขณะที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหลังจากพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 82 ล้านบาท

นายสุวิทย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 92,740,635.49 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายสุวิทย์ 77,861,196.82 บาท คู่สมรส 14,873,438.67 บาท นายสุวิทย์ มีหนี้สิน 10,300,000 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นมูลค่าที่ดิน,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงมีทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นเครื่องประดับ , พระเครื่อง , อัญมณี และยังพบว่านายสุวิทย์เป็นนักสะสมวัตถุ เพราะมีวัตถุโบราณถึง 139 ชิ้น มูลค่า 22,975,000 บาท โดยมีทั้งเสาหินจีน ,เทวรูปอินเดีย ,รูปปั้นสุโขทัย , หนุมานเขมร ,ตลับใส่ของโบราณ

เมื่อเทียบกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่ง รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 ที่แจ้งไว้ว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 93,320,924 บาท มีหนี้สิน 10,300,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่า ทรัพย์สินรวมลดลง 580,289 บาท ส่วนหนี้สินเท่าเดิม

สำหรับนายอุตตม สาวนายน ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ยังไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยจะครบกำหนดการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินวันสุดท้ายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ส่วนนายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ เข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 72,647,167.23 บาท  เป็นทรัพย์สินของนายประสิทธิ์  64,507,821.32 คู่สมรส 8,139,345.91 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

related