เตรียมเรือด่วน อพยพ ส.ส.-ส.ว. หนีม็อบ

24 ก.ย. 2563 เวลา 11:57 น.

"กองทัพเรือ" จัดเรือด่วนทางธุรการ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ จำนวน 6 ลำ สนับสนุน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ อพยพ ส.ส.-สว. หนีม็อบ

 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 จากกรณีการชุมนุมกลุ่มคณะประชาชนปลดแอก และกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ที่มาเฝ้าติดตาม การอภิปรายญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรนูญ ของการประชุมร่วมรัฐสภา ในเวลา 16.00 น.โดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานไปยังกองทัพเรือเตรียมความพร้อมจัดเรือลำเลียงพล จำนวน 6 ลำ หากมีการปิดล้อมประตูทางเข้า-ออกทั้งสองด้านของรัฐสภา เพื่อนำคนที่ติดอยู่ในรัฐสภาออกไปส่งยังท่าเรืออื่นๆ บริเวณใกล้เคียง

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอความร่วมมือมาทาง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพื่อขอเรือลำเลียงสนับสนุนภารกิจดังกล่าว กรณี กลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในรัฐสภา

 

ในขณะที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้เรียกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเรียกประชุมด่วน เพื่อเตรียม จัดเรือด่วนทางธุรการ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือจำนวน 6 ลำ ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้องขอ ตามแผนการเผชิญเหตุฉุกเฉิน กรณีลำเลียงคนออกจากสถานที่คับขัน พร้อมวางแผยเส้นทางการเดินเรือ ‘กองทัพเรือ’ เพื่อเตรียมพร้อมเรือด่วน อพยพ ‘ส.ส.-สว.’ หนีม็อบ