คกก.วัตถุอันตราย มีมติ 20 ต่อ 4 เดินหน้าแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”

28 ก.ย. 2563 เวลา 8:40 น.

คกก.วัตถุอันตราย มีมติเอกฉันท์ 20 : 4 เสียง ไม่ทบทวนการแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติ 20 ต่อ 4 เสียง ไม่ทบทวนการออกประกาศยกเลิกการใช้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างขว้างขวาง อีกทั้งส่วนหนึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 และมีการฟ้องคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง จึงเห็นควรมอบหมายกรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข นำข้อมูลและข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการและรายงานคณะกรรมการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด