สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ "5 เสียงบ่นของคนไทย" อันดับ 1 ข้าวของแพง

11 ต.ค. 2563 เวลา 10:08 น. 3

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเรื่อง “5 เสียงบ่น ของคนไทย ณ วันนี้" อันดับ 1 ข้าวของแพง อันดับ 2 รายได้น้อย และอันดับ 3 การทำงานของรัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ "5 เสียงบ่นของคนไทย" อันดับ 1 ข้าวของแพง

จากที่คนไทยต้องเผชิญวิกฤตและปัญหาต่างๆ มากมาย มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 63 ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 เรื่อง เศรษฐกิจ ภัยสังคม ตลอดจนความวุ่นวายทางการเมือง

จากปัญหาเหล่านี้ ทำให้เกิดเสียงบ่นเสียงโอดครวญจากประชาชน และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุและวิธีแก้ไข “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ "5 เสียงบ่นของคนไทย" อันดับ 1 ข้าวของแพง

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ "5 เสียงบ่นของคนไทย" อันดับ 1 ข้าวของแพง

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ "5 เสียงบ่นของคนไทย" อันดับ 1 ข้าวของแพง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด